Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[479]
název regulované jednotky
Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Provádět distribuci přípravků na ochranu rostlin a nakládat s nimi mohou dle platné legislativy v rámci svých profesních činností pouze osoby, které získaly legislativou stanovené odborné vzdělání anebo byly standardním způsobem odborně proškoleny popř. také absolvovaly zkoušku. Rozsah školení a způsob ověření znalostí těchto osob se řídí mírou jejich odpovědnosti při zacházení s přípravky. O splnění těchto požadavků je příslušným osobám vydáno úředně osvědčení na omezenou dobu pěti let.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 82, § 85, § 86, § 86a, § 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
vyhláška č. 206/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
VŠ 1) magisterské v oboru rostlinolékařství 2) doktorandské v oboru rostlinolékařství 3) držitel vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrana rostlin 4) absolvent programu celoživotního vzdělávání rostlinolékařství vysokých škol uskutečňujících akreditované studijní programy v oblasti zemědělství nebo přírodních věd, nebo - platné osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravkyI.,II.,III. stupně (§§ 86, 86a, 86b zákona, vyhláška):
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne