Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[478]
název regulované jednotky
Person transporting animals
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Driversor guides of road vehicles transporting live vertebrates within the Community in connection with economic activity must complete a general or a specialized course and obtain a certificate of competence for drivers and guides of road vehicles. A person is justified to transport live vertebrates in means of transport on the road to lasting more than eight hours, which is made in connection with economic activity. Practice guide that accompanies the animals during transport and directly responsible for the welfare of these animals.
směrnice EU
2006/43/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act 246/1992 Sb. as amended, § 8k Decree No. 22/2013 Coll., on education on field of animal protection against cruelty - § 6 EC Regulation No. 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
Professional training course to obtain certificate of competence for drivers and attendants of road vehicles
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
18 years or older, a certificate of professional competence