Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[478]
název regulované jednotky
Osoba přepravující zvířata
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Řidiči nebo průvodci silničních vozidel přepravující živé obratlovce v rámci Společenství v souvislosti s hospodářskou činností musí absolvovat kurz a získat osvědčení pro způsobilosti řidiče a průvodce silničních vozidel. Osoba je oprávněná, přepravovat živé obratlovce dopravními prostředky a to i na cestách trvajících více než osm hodin, které se uskutečňují v souvislosti s hospodářskou činností. Vykonávat činnost průvodce, který doprovází zvířata během dopravy a přímo odpovídá za dobré životní podmínky těchto zvířat.
směrnice EU
2006/43/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělání na úseku ochrany zvířat proti týrán, § 6
Nařízení ES č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností - čl. 17 odst. 2
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 8b
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
věk 18 let, osvědčení o odborné způsobilosti