Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[468]
název regulované jednotky
Učitel autoškoly
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Učitel autoškoly je oprávněn k teoretické výuce a praktickému výcviku žadatelů o řidičská oprávnění.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, §§ 21-23
vyhláška č. 167/2002 Sb., §§ 6-7, příloha 2
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
ukončené střední vzdělání s maturitou, nebo ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru v případě učitele výcviku v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla; základní školení v autoškole a zkouška odborné způsobilosti u krajského úřadu
požadovaná praxe
týdenní zácvik u učitele s min. pětiletou zkušeností
bezúhonnost
v posledních 3 letech nebyl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel (rozhodnutím soudu)
zdravotní způsobilost
kladný výsledek dopravně psychologického vyšetření
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
v posledních 3 letech nebyl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel (rozhodnutím správního orgánu)
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
věk min. 24 let; min. 3 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou provádí výcvik