Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[467]
název regulované jednotky
Zkušební komisař autoškoly
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Zkušební komisař autoškoly provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, § 34
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., § 14 – 15, Příloha 4
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
ukončené střední vzdělání s maturitou, základní školení pro zkušební komisaře a zkouška odborné způsobilosti zajišťovaná Ministerstvem dopravy
požadovaná praxe
bezúhonnost
v posledních 5 letech nebyl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel (rozhodnutím soudu)
zdravotní způsobilost
kladný výsledek dopravně psychologického vyšetření
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
v posledních 5 letech nebyl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel (rozhodnutím správního orgánu)
finanční způsobilost
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
další požadavky
věk min. 25 let, min. 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou bude žadatele o řidičské oprávnění zkoušet