Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[452]
název regulované jednotky
Provozovatel drážní dopravy
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Provozovat drážní dopravu na dráze může právnická nebo fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku, na základě platné licence, platného osvědčení dopravce a uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba. Obdobně jako pro provozování dráhy upravuje zákon o dráhách i podmínky pro provozování drážní dopravy, a to na základě licence udělené žadateli, dopravci příslušným drážním správním úřadem. O udělení licence k provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a na vlečce rozhoduje na základě písemné žádosti dopravce Drážní úřad se sídlem v Praze. O udělení licence k provozování drážní dopravy na ostatních druzích drah rozhoduje obec vykonávající působnost drážního správního úřadu, v jejímž obvodu se dráha nachází.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Drážní úřad
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
fax: +420 9722 41835
telefon: +420 9722 41839; +420 602 149 919
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 24, § 25, § 27 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
Alespoň jeden člen statutárního orgánu musí být odborně způsobilý a musí mít úplné vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání.
požadovaná praxe
3 roky – úplné vysokoškolské vzdělání 5 let – úplné střední odborné vzdělání
bezúhonnost
ano, § 26 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ano, § 27a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ano, § 27a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano, § 27a odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
další požadavky
ne