Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[44]
název regulované jednotky
Tax advisory services
typ regulované jednotky
self-employment
anotace
Providing legal assistance and economic advice in financial matters, taxes, levies, fees and other payments, as well as in matters directly related to taxes (especially the processing of tax returns and representation before tax authorities, if necessary. In judicial proceedings in tax matters, as well as preparation of opinions in matters of taxes).
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Czech Chamber of Tax Advisers
Komora daňových poradců ČR
Kozí 4, P.O. Box 121, 657 21,
fax: +420 542 210 306
telefon: +420 542 422 311
odvolací orgán
Court (according to Act. No. 150/2002 Coll.)
požadované vzdělání
Bachelor’s degree of the university study
požadovaná praxe
No
bezúhonnost
Yes, on the condition of § 5/2 of the Act n. 523/1992 Coll.
zdravotní způsobilost
No
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
No
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Yes, on the condition of § 5/1 f) of the Act n. 523/1992 Coll.
finanční způsobilost
No
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Yes - § 6/ 10 a) of the Act n. 523/1992 Coll.
další požadavky
No labour, legal, office or other similar relations with the state authority or regional municipality competent in reviews of and decisions on the tax matters - § 5/1 d) of the Act n. 523/1992 Coll.