Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[44]
název regulované jednotky
Daňové poradenství
typ regulované jednotky
samostatně výdělečná činnost
anotace
Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí  (zejména zpracování daňových přiznání a zastupování před správcem daně, příp. v soudním řízení v daňových záležitostech, dále také zpracování stanovisek ve věcech daní).
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Komora daňových poradců ČR
Kozí 4, P.O. Box 121, 657 21,
fax: +420 542 210 306
telefon: +420 542 422 311
odvolací orgán
Soud (podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního)
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání bakalářského studijního programu
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano, za podmínek § 5 odst. 2 zákona č. 523/1992 Sb.
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ano, za podmínky § 5 odst. 1 písmeno f) zákona č. 523/1992 Sb.
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano, § 6 odst. 10 písmeno a)
další požadavky
ne