Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[4]
název regulované jednotky
Quarry manager
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
An individual responsible for the safe and proper management of mining activities or mining activities carried out at quarries
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Czech Mining Authority
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Decree No. 298/2005 Coll.- Art. 2
odvolací orgán
Czech Mining Authority - special commission
požadované vzdělání
manager in mines with production of more than 500,000 tons / year must declare a university degree in the relevant field; manager in mines with production up to 500,000 t / year must declare a university, college or secondary school in the relevant field
požadovaná praxe
Manager in mines with production of more that 500,000 tons/year must declare 5 years of experience; manager in mines with production up to 500,000 t / year must declare one year experience in the case of university education, two years of experience in the case of college or secondary education.
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no