Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[4]
název regulované jednotky
Závodní lomu
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na lomech.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 2 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb.
odvolací orgán
Český báňský úřad - rozkladová komise
požadované vzdělání
1. na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky, 2. na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň dva roky nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky
požadovaná praxe
1. na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun musí mít odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky, 2. na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun musí mít odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň dva roky nebo v případě středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne