Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[38]
název regulované jednotky
Audit services
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The implementation of the statutory audit, management review under other legislation, if the auditor performs this examination, verification of accounting records, if so provided by other law, verification of other economic information conducted by auditing standards.
směrnice EU
2006/43/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Czech Chamber of Auditors
Komora auditorů ČR
Opletalova 55, Praha 1, 110 00
fax: +420 224 211 905
telefon: +420 224 212 670
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 93/2009 Coll., Article 8 and 10
odvolací orgán
appeal in the Court
požadované vzdělání
University degree
požadovaná praxe
3 years assistant to auditor
bezúhonnost
Yes, § 3 art. 1c) Act No 254/2000 Sb. amendments No 169/2004 Sb., and No 209/2002 Sb.
zdravotní způsobilost
No
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
No
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
No
finanční způsobilost
No
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Yes, § 17 art. 4 Act No 254/2000 Sb.amendments No 169/2004 Sb., and No 209/2002 Sb.2000 Sb.
další požadavky
professional pledge