Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[38]
název regulované jednotky
Auditorské služby
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Výkon auditorské činnosti, provádění povinného auditu, přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud toto přezkoumání provádí auditor, ověřování účetních záznamů, pokud tak stanoví jiný právní předpis, ověřování jiných ekonomických informací prováděné podle auditorských standardů.
směrnice EU
2006/43/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Komora auditorů ČR
Opletalova 55, Praha 1, 110 00
fax: +420 224 211 905
telefon: +420 224 212 670
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 8 a § 10 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
odvolací orgán
Rada pro veřejný dohled nad auditem
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání
požadovaná praxe
3 roky praxe asistenta auditora
bezúhonnost
ano § 4 odst.1 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ano
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano § 22 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
další požadavky
profesní slib