Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[32]
název regulované jednotky
Responsible Representative
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The responsible representative for a natural or legal person operating in the energy sector under the Energy Act: in field - electricity, gas production, electricity transmission, gas transmission, electricity distribution, gas distribution, gas storage, production of thermal energy, thermal energy distribution, trade in electricity, trade in gas . The production of electricity from renewable sources to 20 kW of installed power plant - not the obligation to demonstrate professional competence.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Energetic Regulation Office
Energetický regulační úřad
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
fax: +420564 578 640
telefon: +420564 578 666
email: eru@eru.cz
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Art. 6 of the Act No 458/2000 on conditions of business and state administration in energy industries and amending certain laws (the Energy Act), as amended
odvolací orgán
the chairman of ERO
požadované vzdělání
1a) complete university education in a technical area, or 1b) complete secondary vocation education in a technical area with the award of the General Cerificate of Education. 2a) For electricity or heat generation up to (and including) an installed capacity of 1 MW and for the operation of separate electricity distribution facilities or heat distribution facilities up to (and including) an installed capacity of 1 MW, the sufficient qualification is a certificate of apprenticeship or 2b) a certificate of retraining for the operation of small energy generating units
požadovaná praxe
a clause 1a) 3 years, a clause. 1b) 6 years. a clause 2a) 3 years.
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
No member of the Supervisory Board or any other such inspecting body.