Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[32]
název regulované jednotky
Odpovědný zástupce za licencovanou činnost
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odpovědný zástupce pro fyzickou či právnickou osobu podnikající v energetických odvětvích na základě energetického zákona: v oboru – výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, obchod s elektřinou, obchod s plynem. U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do 20 kW instalovaného výkonu výrobny - není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Energetický regulační úřad
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
fax: +420564 578 640
telefon: +420564 578 666
email: eru@eru.cz
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
předsedkyně ERÚ
požadované vzdělání
1a) VŠ technického směru, nebo 1b) ÚSO tech. směru s maturitou. 2a) U výroby elektřiny nebo tepelné energie do instal. výkonu 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie s instal. výkonem do 1 MW vyučení v oboru, nebo 2b) osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů.
požadovaná praxe
U písm. 1a) 3 roky, u písm. 1b) 6 roků. U písm. 2a) 3 roky.
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Nesmí být členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu držitele licence.