Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[318]
název regulované jednotky
Technical auditor of water piping and sewage systems
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
This activity is practically impossible to perform as a profession. This is a highly professional operation serving to check the technical condition of water supply and sewerage systems, the accuracy of the operation of technical and legal point of view, justification for operating expenses incurred as well as the cost of development of water supply and sewerage systems. The activity is performed in connection with the announcement of the Technical Audit of the Ministry of Agriculture.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 274/2001Sb. in reading of further prescriptions, Art. 38 Notice no. 428/2001 Sb., Art. 36
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
university education (water supply and drainage)
požadovaná praxe
at least 10 years
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no