Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[318]
název regulované jednotky
Technický auditor vodovodů a kanalizací
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Tuto činnost prakticky nelze vykonávat jako povolání. Jedná se o vysoce odbornou činnost sloužící ke kontrole technického stavu vodovodů a kanalizací, správnosti provozování z technického i právního hlediska, oprávněnosti vynaložených provozních nákladů jakož i pořizovacích nákladů rozvoje vodovodů a kanalizací. Činnost je vykonávána v souvislosti s vyhlášením o konání Technického auditu MZe.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 38 zákona č. 274/2001 Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích)
§ 36 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
VŠ obor vodovodů a kanalizací
požadovaná praxe
minimálně 10 let
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne