Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[317]
název regulované jednotky
Responsible representative of a water piping and sewage system operator
typ regulované jednotky
self-employment
anotace
Natural person registered in the permit to operate water supply and sewerage systems, which are issued for specific water supply or sewer specified with identification numbers (IČME). This person ensures that the water supply and sewerage systems are operated by both technical and economic terms in accordance with the laws, sanitation regulations, terms and conditions for operation of those water sewerage and decisions of administrative authorities. It is a profession but also the activity.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
it depends on the number of people, who use these water supplies or drainage: 1) 500 and less: specialized secondary eduacation (water supplies and drainage or related branch) 2) 500 - 5000: specialized secondary eduacation (water supplies and drainage or related branch) 3) 5000 and more: university education (water supplies and drainage or related branch
požadovaná praxe
it depends on the number of people, who use these water supplies or drainage: 1) 500 or less: 3 years 2) 500 - 5000: 2 years 3) 5000 and more: 1 year
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
Trade Certificate