Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[317]
název regulované jednotky
Odborný zástupce provozovatele vodovodů nebo kanalizací
typ regulované jednotky
samostatně výdělečná činnost
anotace
Je jako fyzická osoba zapsán do povolení k provozování vodovodů a kanalizací, které vydává pro konkrétní vodovody nebo kanalizace vymezené Identifikačními čísly majetkové evidence (IČME). Tato osoba garantuje, že vodovody a kanalizace jsou provozovány po technické i ekonomické stránce v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro provoz uvedených vodovodů a kanalizací rozhodnutími správních úřadů. Jedná se o povolání ale i o činnost.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
1. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má min. 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše 5000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace; 2. vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním progranu v oblasti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v odboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o více než 5000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace
požadovaná praxe
1. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má min. 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše 5000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace; 2. vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním progranu v oblasti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v odboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o více než 5000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
živnostenský list