Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[309]
název regulované jednotky
Dietetic Technician
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Non-medical healthcare professional who performs activities within the specific nursing care under the professional supervision of a dietitian shall be considered as pursuing the profession of dietetic technician. In addition, a dietetic technician, in cooperation with a doctor, shall participate in preventive, treatment and diagnostic care in the field of clinical diet.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 32
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of dietetic technician shall be acquired by completing a secondary medical school in the field of dietetic technician.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no