Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[306]
název regulované jednotky
Biomedical Engineer
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
non-medical healthcare professional who performs activities within the diagnostic and therapeutic care in collaboration with a doctor (working with medical device)
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 27
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of biomedical engineer is acquired through the completion of a) accredited medical Master’s studies in a field for the preparation of biomedical engineers, which ensures the professional prerequisites for gaining competence for independent activity with electrical equipment pursuant to a special legal regulation, or b) accredited Master’s studies in an electrical engineering field, and an accredited qualification course in biomedical engineering.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
Until the time of acquiring specialized qualifications the biomedical engineer shall work in a health care facility under the professional supervision of a professional qualified for pursuing the profession without professional supervision, for the first 6 months under his/her direct management.