Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[305]
název regulované jednotky
Biomedical Technician
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Non-medical healthcare professional who performs activities within the diagnostic and therapeutic care in the field of biomedical engineering in collaboration with a biomedical engineer or a doctor (works with medical device and serves them)
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 20
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of biomedical technician is acquired through the completion of a) accredited medical Bachelor’s studies in a field for the preparation of biomedical technicians, which ensures the professional prerequisites for gaining competence for independent activity with electrical equipment pursuant to a special legal regulation, or b) from an accredited bachelor study program with an electrotechnical focus or at least three years of study at higher professional schools in fields of electrotechnical focus and from an accredited qualification course of biomedical engineering. The professional competence to practice biomedical technician shall also be granted to a health professional who has acquired professional competence to practice the profession of biomedical engineer according to Section 27.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no