Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[300]
název regulované jednotky
Conduct of archeological research
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Permission to conduct archaeological research may, on request, grant an individual the Ministry of Culture, in agreement with the Academy of Sciences, where he has specialized for archaeological research necessary preconditions, according to the provisions of § 21 paragraph 2 of Act No. 20/1987 Coll., On State monument care, as amended (the "Preservation Act"). Assumptions necessary professional qualifications means a natural person applying for the permit and laboratory equipment and space necessary equipment needed for scientific knowledge and documentation of archaeological finds and temporary storage of movable archaeological finds. Professional qualifications to prove the fulfillment of qualifications and 2 years of professional experience.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Culture
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 , 118 00
fax: +420 224 318 155
telefon: + 420 220 399 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Section 21 of Act No.20/1987 Coll. on the State Care of Monuments (as amended)
odvolací orgán
Minister of Culture
požadované vzdělání
higher education obtained by graduating from an accredited masters programme in the field of social sciences with special focus on archaeology
požadovaná praxe
two years
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
necessary laboratory equipment and facilities needed for scientific study and documentation of archaeological finds as well as temporary storage of movable archaeological finds