Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[295]
název regulované jednotky
Osoba oprávněná podepisovat zemědělské skladní listy
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Osoba je oprávněná podepisovat zemědělské skladní listy, které jsou cenným papírem a představují vlastnické právo k uskladněným komoditám.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 15 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
SŠ ukončená maturitní zkouškou
požadovaná praxe
5 let v oboru
bezúhonnost
požaduje se její potvrzení výpisem z Rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
doložit praxi v oboru