Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[294]
název regulované jednotky
Classification of the carcasses of animals raised for meat (SEUROP system)
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The basic principle of carcasses classification of catlle is determination of the value of the carcass of animal in warm condition based on information on carcass weight acceptance, the category of cattle by age and sex, and by inclusion in conformation classes and fatness. Classifier performs carcass evaluation, inspection and acceptance sign carcass weight class quality. The carcases of adult cattle classified in different categories according to age and gender. Depending on the degree of conformation to carcass classified into 6 classes (S, E, U, R, O, P), the degree of fatness in 5 classes. The resulting class rank is determined by combining the body of cattle, classes of conformation and fat cover. In the end there's the classification of a protocol carcass of pigs or cattle.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 110/1997 Sb. in reading of further prescriptions, Art. 4a Notice no. 2011/2009 Sb., Art. 9
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
specialized secondary eduacation
požadovaná praxe
2 years in breeding farm animals or processing mass
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
written document about passing rebellious exam,Ministry of Agriculture certification (Act no. 211/2019 Sb. in reading of further prescriptions, § 7, § 8 and § 9)