Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[294]
název regulované jednotky
Klasifikace jatečně upravených těl skotu a prasat (SEUROP systém)
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Základním principem klasifikace JUT (jatečně upravená těla) skotu je stanovení jatečné hodnoty JUT v teplém stavu na základě informací o přejímací hmotnosti JUT, kategorii jatečného skotu podle věku a pohlaví a podle zařazení do tříd zmasilosti a protučnělosti. Klasifikátor provádí hodnocení JUT, kontrolu přejímací hmotnosti a označení JUT třídou jakosti. Jatečně upravená těla dospělého skotu zařazuje do jednotlivých kategorií podle věku a pohlaví. Podle stupně zmasilosti se JUT zařazují do 6 tříd (S, E, U, R, O, P), podle stupně protučnělosti do 5 tříd. Výsledná třída jakosti je dána kombinací kategorie těla jatečného skotu, třídy zmasilosti a třídy protučnělosti. Posledním úkonem klasifikace je vypracování protokolu o klasifikaci JUT jatečných prasat respektive jatečného skotu.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 4a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 9 vyhlášky č. 211/2019 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
ÚSO
požadovaná praxe
2 roky v oboru chovu hospodář. zvířat nebo zpracov. masa
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
písemný dokladu o absolvování odborné zkoušky, osvědčení Mze ( § 7, § 8 a § 9 vyhlášky č. 211/2019 Sb.)