Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[292]
název regulované jednotky
Porážení jatečných zvířat na jatkách
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Osoba je oprávněna provádět na jatkách porážku, nebo nutnou porážku jatečných zvířat vykrvením po jejich omráčení.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 5a odst. 1 a 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
čl. 7 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
a) střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník, b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technologie potravin, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru veterinářství nebo vyšší odborné vzdělání v oboru veterinářství, nebo d) vysokoškolské vzdělání na vysoké škole, která uskutečňuje studijní programy v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo v oblasti zemědělství se zaměřením na veterinární oblast, nebo profesní kvalifikace dle § 5a odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
věk min.18 let