Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[289]
název regulované jednotky
Dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Regulované povolání vychází z požadavku na kvalifikační předpoklady stanovené v § 16 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Rozmnožovací materiál je jedním ze základních prvků rostlinné výroby, na jehož kvalitě závisí budoucí úroda. Předmětem činnosti je výroba rozmnožovacího materiálu, uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu a vyvážení rozmnožovacího materiálu.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 16 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
§ 21 vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
1) Střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v oboru zahradník nebo příbuzném zemědělském oboru 2)Vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství 3)Předložení písemného prohlášení o zastupující osobě, která prokáže odbornou způsobilost dle bodu 1), 2). UKZUZ může udělit uchazeči se středním vzděláním jiného zaměření registaraci po jeho proškolení.
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
předložit úředně ověřené prohlášení o zastupující osobě a doklad o dosaženém vzdělání: 1) výuční list; 2) maturitní vysvědčení; 3) vysokoškolský dipolm