Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[288]
název regulované jednotky
Testing of seeds for sowing and seedlings
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Regulated profession based on the requirement for qualifications set in § 17 of Act No. 219/2003 Coll. on the marketing of seeds and planting material of cultivated plants. Purpose is to assess the quality, health and other characteristics of seeds and seedlings.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Notice no. 175/2004 Sb., Art.10
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
1) secondary eduacation (gardener or relative direction) 2) specialized secondary eduacation (gardeneror relative direction) 3) university education (agriculture) 4) written declaration about representative person who will evidence his/her qualification due to add 1),2),3)
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no