Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[288]
název regulované jednotky
Zkoušení osiva a sadby
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Regulované povolání vychází z požadavku na kvalifikační předpoklady stanovené v § 17 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Předmětem činnosti je posuzování kvality, zdravotního stavu a dalších vlastností osiva a sadby.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 17 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
§ 22 vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
1) Vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na biologii 2) Střední vzdělání s maturitní zkouškou, popřípadě vyšší odborné vzdělání v oborech zemědělství 3) Minimálně střední vzdělání i jiného zaměření
požadovaná praxe
ad1) minimálně 2 roky , ad 2) minimálně 2 roky, ad 3) minimálně 3 roky
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne