Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[264]
název regulované jednotky
Employment officer
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
A worker who is trying to find suitable employment for citizens and companies the right staff. It can be employed such as office work or zprostedkovatelské firm or a staffing agency.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Labour and Social Affairs
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
fax:
telefon: +420 221 921 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 435/2004 Coll., Employment Act, as amended, Article 58 - 66
odvolací orgán
Minister of Labour and Social Affairs on proposal from special commission set up by him.
požadované vzdělání
University or College
požadovaná praxe
University - 2 years, College - 5 years
bezúhonnost
Yes
zdravotní způsobilost
Certificate of physical and mental health.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
No
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
No
finanční způsobilost
No
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
No
další požadavky
No