Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[264]
název regulované jednotky
Zprostředkovatel práce
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Pracovník, který se snaží nalézt vhodné zaměstnání občanům i vhodné zaměstnance firmám. Může být zaměstnán např. v úřadu práce nebo ve zprostedkovatelské firmě či v personální agentuře.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
fax:
telefon: +420 221 921 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 58 až 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
ministr práce a sociálních věcí na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
požadovaná praxe
vysokoškolské vzdělání - 2 roky; střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři - 5 let
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne