Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[263]
název regulované jednotky
Land adjustment planning
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Landscaping design activities include: development of proposals for land consolidation, preparation of plans of joint facilities, inventory processing claims of landowners, processing and graphical presentation of the land surveying
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 139/2002 Sb. in reading of further prescriptions, Art. 18
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
Mgr. or Bc. program in the field of surveying, water and forest management, land use planning, transportation buildings, agriculture, soil protection and protection and landscaping
požadovaná praxe
Mgr. or Bc. 5 years of professional experience performed during the last 5 years before the application
bezúhonnost
we require statement from index punishment
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
competence to perform legal acts, revolting qualification exam