Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[263]
název regulované jednotky
Projektování pozemkových úprav
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Činnost projektování pozemkových úprav zahrnuje: zpracování návrhů pozemkových úprav, zpracování plánů společných zařízení, zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků, zpracování grafické a geodetické části úpravy pozemků.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 18 zákona č. 139/2002 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
VŠ Mgr. nebo Bc. programu v oblasti zeměměřictví, vodního a lesního hospodářství, územního plánování, dopravních staveb, zemědělství, ochrany půdy a ochrany a tvorby krajiny
požadovaná praxe
VŠ Mgr. nebo Bc. 5 let odborné praxe vykonané během posledních 5 let před podáním žádosti
bezúhonnost
požaduje se její potvrzení výpisem z Rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
způsobilost k právním úkonům, zkouška odborné způsobilosti