Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[254]
název regulované jednotky
Dohled nad tepelným zpracováním odpadu
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Autorizovaná osoba je oprávněná provádět dohled nad provozem spalovny odpadu nebo stacionárním zdrojem, ve kterém je spoluspalován odpad podle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 32 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
úplné vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru nebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru
požadovaná praxe
1 rok odborné praxe nebo 3 roky odborné praxe
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
podle § 32 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší