Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[253]
název regulované jednotky
Ověřování zprávy o emisích a certifikaci systému kvality
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Autorizovaná osoba je oprávněna ověřovat zprávy o emisích podle §20 odst. 4 a k certifikaci systému kvality podle prováděcího právního předpisu u osob podle §21 odst. 1 až 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 32 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
středoškolské vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání
požadovaná praxe
5 let praxe v příslušném oboru nebo 3 roky praxe v příslušném odobru
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
podle §32, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší