Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[252]
název regulované jednotky
Disposable measurement of emissions and measurement of pollution level
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Authorized person is allowed to carry out disposable measurement of emissions and measurement of pollution level under the Air Protection Act
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Art. 32 para. 3 of act no. 201/2012 Coll.
odvolací orgán
minister of environment
požadované vzdělání
complete higher education in relevant technical field or secondary education in relevant technical field
požadovaná praxe
1 or 3 years of practice
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
according to §32