Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[250]
název regulované jednotky
Management of and responsibility for carrying out of geological works (responsible manager of geological works)
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Responsible manager for geological work is allowed to project, implement and evaluate geological work
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Art. 3, Act No. 62/1988 Coll., on Geological Works
odvolací orgán
minister of environment
požadované vzdělání
university of education in the field of geology or secondary education (in conjuction with five-year practice in the field)
požadovaná praxe
three-year practice in the field comprising participation in management of geological works
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
expert level of work so far (detailed by § 5 of the Ministry Order No. 206/2001 Coll.), examination of knowledge of necessary legislation (detailed by § 5 of the Ministry Order No. 206/2001 Coll.)