Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[250]
název regulované jednotky
Řízení a odpovědnost za výkon geologických prací (odpovědný řešitel geologických prací)
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odpovědný řešitel geologických prací může projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání s geologickým zaměřením prokázaným výpisem zkoušek nebo odborné středoškolské vzdělání (s minimální pětiletou praxí v oboru)
požadovaná praxe
praxe v oboru minimálně tři roky zahrnující podíl na řešení geologických úkolů
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
odborná úroveň dosavadních prací (upřesněno § 5 vyhlášky č. 206/2001 Sb.), složení zkoušky ze znalosti potřebných předpisů (upřesněno § 6 vyhlášky č. 206/2001 Sb.)