Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[248]
název regulované jednotky
Preparation of an expert statement on application for an integrated permit
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Qualified person may provide expert statements on the application of best available techniques or to the entire application for an integrated permit
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Art. 6, Act No. 76/2002 Coll. on integrated pollution prevention and control, on the integrated pollution register and on amendment to some laws (the Integrated Prevention Act)
odvolací orgán
minister of environment
požadované vzdělání
appropriate university education
požadovaná praxe
necessary number of employees with expert practice, appropriate university education, knowledge and abilities if the qualified person is a legal entity; expert practice, appropriate university education, knowledge and abilities if the qualified person is a natural person
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
sufficient level of expertize; sufficient technical, admistrative and organizational background (the regulated profession can only be carried out by a corporation)