Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[248]
název regulované jednotky
Poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odborně způsobilá osoba může poskytovat odborné vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik nebo k celé žádosti o vydání integrovaného povolení.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
vysokoškolské
požadovaná praxe
nezbytný počet zaměstnanců s odbornou praxí, s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním, znalostmi a schopnostmi, jde-li o právnickou osobu; odborná praxe v oboru, odpovídající vysokoškolské vzdělání, znalosti a schopnosti, jde-li o fyzickou osobu
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
dostatečná odborná úroveň; dostatečné technické, administrativní a organizační zázemí (uvedenou činnost může vykonávat pouze právnická osoba)