Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[247]
název regulované jednotky
Preparation of documentation and expert report
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Authorized persons may prepare documentation, assessment, notification pursuant to § 7 paragraph 4 of 100/2001 Coll. Act and process evaluation
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Art. 19, Act No. 100/2001 Coll., on Environmental Impact Assessment and on amendment of certain related acts
odvolací orgán
minister of environment
požadované vzdělání
completed university education of at least bachelor's degree level (and in a field related to issues of environmental impact assessment) and expert abilities examination (where the candidate is required to show knowledge of the Act and other environmental legislation, knowledge of legislation on protection of human health, land-use and construction, knowledge of environmental impact assessment procedures and knowledge of natural and technical sciences from the point of view of environmental impacts of activites)
požadovaná praxe
at least 3 years in the field of environmental protection
bezúhonnost
no conviction of a crime related to exection of activity authorised under this Act (i.e. crime committed while preparing documentation or an expert report)
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
3000 Kč as a fee for taking the examination