Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[245]
název regulované jednotky
Professional waste management (waste manager)
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Waste manager provides expert waste management in accordance with § 15 of the Waste Act
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Art. 15, Act. No 125/1997 Coll., on Waste and Amendment of Some Other Acts
odvolací orgán
minister of environment
požadované vzdělání
finished university education or a secondary education terminated by a school-leaving exam
požadovaná praxe
at least 3 years practice in the field of waste management (in case of finished university education) or at least 5 years in the field of waste management (in case of secondary education)
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no