Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[245]
název regulované jednotky
Zajištění odborného nakládání s odpady (odpadový hospodář)
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odpadový hospodář zajišťuje odborné nakládání s odpady v souladu s §15 zákona o odpadech.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
dokončené vysokoškolské vzdělání nebo střední vzdělání ukončené maturitou
požadovaná praxe
nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství (v případě dokončeného vysokoškolského vzdělání) nebo nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství (v případě středního vzdělání ukončeného maturitou)
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne