Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[242]
název regulované jednotky
Management and inspections of animal experiments
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
A person is entitled to manage, implement and control experiments on animals. These activities are authorized to conduct animal doctors, veterinary doctors and other people with university education, where in the study clearly familiar with production methods and work in experimental animals and have been certified by the competent authority of animal protection.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 249/1992 Coll., as amended, § 15d paragraph 3 Decree No. 22/2013 Coll., education on field of animal protection against cruelty - § 10
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
Universities in the field of veterinary medicine, medicine and other persons with a university degree in biological fields if during the course are clearly familiar with the production methods and work on experimental animals and completing a training course to obtain a certificate of professional competence in designing experiments and experimental project.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
Certificate of Professional Competence