Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[242]
název regulované jednotky
Navrhování pokusů a projektů pokusů a provádění pokusů na zvířatech
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Osoba je oprávněna navrhovat pokusy a projekty pokusů. Tuto činnost jsou oprávnění provádět na zvířatech lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním v biologických oborech, pokud se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech, s jejich ochranou a s vyhledáváním a používáním alternativních metod a kteří absolvovali kurz odborné přípravy a kterým bylo vydáno osvědčení příslušným orgánem ochrany zvířat.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochany zvířat proti týrání, §10,11...
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání §15d odst. 3
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
VŠ v oboru veterinární lékařství, medicína a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním v biologických oborech, pokud se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech a absolvování kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
osvědčení o odborné způsobilosti