Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[241]
název regulované jednotky
Laboratory and other diagnostic veterinary activities, operating a decontaminations enterprise
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Laboratory diagnostics of infectious and noninfectious diseases of all animal species – microbiological and serological examinations of blood and organs, parasitological, biochemical and hematological examinations, dissections and histological examinations, examinations for safety foodstuffs, feedstuffs and water and different biological material. Establishment for gathering, transportation and innoxious replacement and next processing of waste material of animal origin at the specific place.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Chamber of Veterinary Surgeons of Czech Republic
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno - Řečkovice
fax: +420 549 256 407
telefon: +420 541 562 198
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 166/1999 Coll., on veterinary care and amending certain related laws (Veterinary Act), Art. 59
odvolací orgán
Court of justice (action according to Act No. 150/2002 Coll.)
požadované vzdělání
1. university graduates in study program in medicine, chemistry, byology 2.university graduates who have acquired their qualifications in a study programme for a bachelor’s degree in veterinary medicine and hygiene
požadovaná praxe
No
bezúhonnost
No
zdravotní způsobilost
No
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
No
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
No
finanční způsobilost
No
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
No
další požadavky
No