Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[241]
název regulované jednotky
Laboratorní a jiná veterinární diagnostická činnost, provozování asanačního podniku
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Laboratorní diagnostika infekčních a neinfekčních chorob všech druhů zvířat - mikrobiologická, sérologická a virologická vyšetření z krve a orgánů, dále parazitologická, biochemická, toxikologická a hematologická vyšetření, pitvy a histologická vyšetření, vyšetření prováděná pro potřeby kontroly zdravotní nezávadnosti surovin, potravin, krmiv a vody a různého biologického materiálu v odděleních hygieny potravin a chemie. Zařízení, jehož předmětem činnosti je sběr, svoz, neškodné odstraňování a další zpracování konfiskátů (odpadů) živočišného původu na určitém území.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno - Řečkovice
fax: +420 549 256 407
telefon: +420 541 562 198
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Soud (žaloba dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)
požadované vzdělání
1) VŠ v oblasti lékařství, chemie nebo biologie, 2) VŠ bakalářského programu v oblasti veterinární lékařství a hygiena
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne