Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[238]
název regulované jednotky
Technical and safety supervision of waterworks
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Technical and supervision of water works is governed by the provisions of § 61 and § 62 of Act No. 254/2001 Coll. On water and amending certain acts (Water Act) as amended by Act No. 150/2010 Coll. And is defined as follows:" Technical-security supervision of waterworks (hereinafter referred to as "supervision") means identifying the technical condition of the dam impounding storing water, and safety and stability and the possible causes of his failures. Is done mainly by observation Water and survey works by measuring the deformation monitoring of seepage water, as well as evaluating the results of all observations and measurements in relation to a predetermined limit or critical values. The technical and safety supervision is drafting measures to correct the shortcomings.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 254/2001 Sb. in reading of further prescriptions, Art. 61
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
it depends on the category of the water structure (WS): 1) 1st cat. WS - university education (water works and water system) 2) 2nd cat.WS - university education (water works and water system) 3) 3rd cat. WS - technical university education or technical secondary education related to water structures 4) processing critiques - university education (water works and water system)
požadovaná praxe
it depends on the category of the water structure (WS): 1) 1st cat. WS - at least 10 years TSI 2) 2nd cat.WS - at least 5 years TSI 3) 3rd cat. WS - university education 3 years in TSI, or 5 years in drafting, pursuance and prosecution WS specialized secondary eduacation 5 years in TSI, or 8 years in drafting, pursuance and prosecution WS 4) processing critiques - at least 10 years TSI
bezúhonnost
we require statement from index punishment
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
competence to perform legal acts, revolting qualification exam, take the pledge, equipment according to Guideline 67207/2012- MZE-15100