Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[237]
název regulované jednotky
Výrobu premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Předmětem činnosti je výroba krmiv s použitím dalších komponentů při dodržení platných předpisů z důvodu potřeby zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí a předcházení rizikům, která by mohla ohrozit bezpečnost krmiv.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 91/1996 Sb., § 6
vyhláška č. 356/2008 Sb., § 25 písm. b)
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
VŠ s výjimkou bakalářských studijních programů z oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství, nebo úspěšné ukončení vysokoškolských studií biologického zaměření
požadovaná praxe
Odborná praxe vztahující se k výrobě nebo k uvádění do oběhu nebo používání premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů v minimální délce 2 let
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
způsobilost k právním úkonům, osvědčení