Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[236]
název regulované jednotky
Výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Předmětem činnosti je výroba krmiv při dodržení platných předpisů z důvodu potřeby zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí a předcházení rizikům, která by mohla ohrozit bezpečnost krmiv. Při uvádění do oběhu se může jednat o 3 kategorie- dovozce, který dováží krmiva ze třetích zemí EU, dodavatel, který uvádí do oběhu krmiva ze třetích zemí a má sklady a manipuluje s krmivem a distributor, který s krmivem pouze obchoduje
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Zákon č. 91/1996 Sb., § 6, Vyhláška č. 356/2008 Sb., ve znění pozdějších předisů, § 25 písm. a)
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
VŠ biologického zaměření (chemie, biologie, biotechnologie, farmacie, lékařství, veterinárního lékařství, potravinářství nebo zemědělství) s vyjímkou bakalářských studijních programů
požadovaná praxe
odborná praxe vztahující se k výrobě nebo používání doplňkových látek v minimální délce 2 let
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
způsobilost k právním úkonům, osvědčení